Voor cases die aansluiten bij maatschappelijke thema’s en issues van vandaag de dag. Je case is geloofwaardig en relevant. En, heel belangrijk, heeft concreet resultaat opgeleverd. Voor de sponsor, gesponsorde en Nederland. Dat zien we terug in prestatie-indicatoren. Geef aan wat het effect van het sponsorship daarop is. En maak duidelijk wat de maatschappelijke impact is. Waarom zijn we er beter van geworden?

Denk aan sponsorcases op het vlak van maatschappelijke projecten, corporate social responsibility, ontwikkelingshulp, partnerships met NGO’s, samenwerking op het gebied van educatie, natuur & milieu of gezondheid & welzijn.