Winnaar specialisme Sponsorplatform

ABN AMRO: de club van morgen begint vandaag

ABN AMRO is een bank met een actieve maatschappelijke rol en ambities. ‘Banking for better, for generations to come’ is de overkoepelende purpose van ABN AMRO. Ook met haar sponsorgelden wil de bank meer bereiken. Daarom werd De club van morgen ontwikkeld voor de 54 hockeyclubs die ABN AMRO sponsort.

Uit het Juryrapport

Het toont lef om in een rumoerige periode een sponsorplatform te ontwikkelen dat binnen vijf jaar clubs moet leiden naar De club van morgen. Met de integrale, meerjarige aanpak en consistentie zorgt ABN AMRO voor een koppeling van daden aan woorden. Zelfs met harde sponsorconsequenties als een club niet meedoet. ABN AMRO creëert met De club van morgen een succesvol sponsorplatform met maatschappelijke impact.